Kde: Všeobecné podmínky Vloženo : 26.4.2012 Info:

Všeobecné obchodní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce)a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah vzniká odesláním potvrzené Smlouvy o pronájmu chalupy a prokázáním zaplacení zálohy. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které stvrdil podepsáním Smlouvy o pronájmu chalupy. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

Další podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

Komentáře nejsou povoleny.